Spring naar content

Nieuwe functie roosteraar is een aanwinst voor Kober

Het is elke dag een hele puzzel om een goed rooster neer te zetten voor alle 200 locaties van Kober. Daarom is er bij Kober een nieuwe functie: roosteraar. Elke kinderopvanglocatie heeft voldoende personeel nodig, met vertrouwde gezichten. Medewerkers kunnen ziek zijn waardoor vervanging nodig is. En zij willen ook weleens een vrije dag. Gelukkig overzien de roosteraars dit en zoeken zij een oplossing.

De start van de dag
Nathalie van Puijenbroek is nu een half jaar roosteraar: ‘Mijn dag begint om 07.30 uur. Zieke medewerkers melden zich bij mij, waardoor ik direct zie waar er mogelijkheden in het dagrooster ontstaan. Als er veel zieke kinderen zijn in een groep, staan er soms te veel medewerkers op die groep. Eén van die medewerkers vraag ik dan om op een andere groep te gaan werken. Dat is nooit een probleem. Elke ochtend leg ik zo de puzzel om de personele bezetting rond te krijgen.’

Een rooster waar iedereen blij van wordt
‘Ik vind het een sport om een optimale planning te maken, op korte en lange termijn’, vertelt Nathalie. ‘De medewerkers en de groepen ken ik goed, ik werk op verschillende locaties. Verlofaanvragen, wensen van medewerkers om meer en minder te werken, kinderen die een dag extra willen komen; daar luister ik allemaal naar. Zodra ik een kans zie, onderneem ik actie en vervul ik zoveel mogelijk wensen. Medewerkers en unitmanagers waarderen het dat ze hun planningsvraag bij mij kunnen neerleggen.’

Vermindering van de werkdruk
Ingrid van Asten is unitmanager bij Kober, zij ervaart de voordelen van de efficiënte roosters die Nathalie maakt. ‘Voorheen was ik samen met een administratief medewerker elke dag druk met de personeelsplanning en het rooster. Het slokte mijn hele agenda op, want de dagelijkse praktijk moet door. Nu Nathalie de roosters maakt kan ik me toeleggen op de leidinggevende taken van een unitmanager. Hierdoor voel ik minder werkdruk.’

Geen eilandjes meer maar samen naar een oplossing
Ingrid: ‘Als je goed roostert, loopt je hele organisatie goed. Dat lukt alleen als je samenwerkt. Met een aantal locaties werken we samen in een cluster en dat cluster krijgt ondersteuning van de roosteraars. Zo wisselen de locaties onderling personeel uit, als het nodig is. We bieden kwaliteit in de vorm van goed opgeleid en ingewerkt personeel. Iedereen ondervindt de voordelen van een roosteraar; kinderen, ouders, medewerkers en managers. Ik ben trots dat mijn werkgever mij zo goed faciliteert en ondersteunt in mijn werk.’

Invoering van de nieuwe functie roosteraar was nodig
Loubna Ezzriga, manager bedrijfsvoering, rolde de nieuwe functie roosteraar uit in de organisatie. ‘Tijdens de invoering van het nieuwe roostersysteem kregen we signalen dat unitmanagers en administratief medewerkers een dagtaak hadden aan het roosteren’, vertelt Loubna. Het  aantal openstaande vacatures en hoger ziekteverzuim in de coronatijd speelden daarbij een grote rol. Kober heeft naar de signalen van deze medewerkers geluisterd en zo ontstond de nieuwe functie van roosteraar.’

Goed werkgeverschap
Loubna: ’We ontlasten de unitmanagers en administratief medewerkers en faciliteren hiermee een goede werk-privébalans. Want ook onze medewerkers zijn weleens ziek, moeten mantelzorgen, hun eigen zieke kinderen opvangen of willen simpelweg genieten van een vrije dag. Bij Kober kan veel op dat gebied.’

Onze locaties blijven open
Nathalie: ‘Met de komst van de nieuwe functie roosteraar is het sluiten van locaties of groepen door personeelstekort, een stuk minder groot. Dat is heel fijn voor de kinderen en de ouders. Ik vind het mooi dat ik daar als roosteraar aan bijdraag.’