Spring naar content

‘Kinderen groeien dankzij ons werk’

Kinderdagverblijf Miezemuis in Breda startte in 1992 een peutergroep. Sinds die tijd werkt Henny op deze peutergroep. Al 31 jaar, met veel plezier, in een team dat sterk met elkaar verbonden is. Miezemuis is een peutergroep met voor- en vroegschoolse educatie (VVE), een erkend programma waarbij aandacht is voor het aanpakken van taal- en ontwikkelingsachterstanden.

Kinderen helpen groeien

‘Dankzij de professionele manier van werken bij Kober, kan ik razendsnel kinderen helpen groeien’, vertelt Henny. ‘De observatielijsten van KIJK! leveren veel op voor mijn werk. Ik zie precies waar een kind mag groeien en wat het al kan.’ In de observatielijsten staat bijvoorbeeld of het kind het fijn vindt om boeken te lezen, of het kind terugpraat in één of twee woorden of een kind een eenvoudige opdracht begrijpt en uitvoert. Als het kind iets nog niet kan, dagen de pedagogisch medewerkers de kinderen uit tijdens het spelen. Zo werken zij gericht aan de ontwikkeling van het kind. Henny: ‘In de lijsten zie ik ook de groei terug van een kind. Ik word er heel blij van als een kind groeit dankzij ons werk en een volwaardige start kan maken op de basisschool.’

Peuters leren al spelend van elkaar

Henny: ‘De Miezemuis is een gemengde peutergroep. Wij hebben kinderen zonder taal- en ontwikkelingsachterstanden en met. Het mooie is dat kinderen van elkaar leren.’ Volgens Henny gebeurt dit bijvoorbeeld in de poppenhoek als kinderen samen spelen. Het ene kind zet enthousiast koffie, stelt vragen aan het andere kind en geeft instructies. Een kind met een taalachterstand hoort de woorden, de vragen en moet wel van zich laten horen, anders doet het kind niet mee aan het spel. ‘Die wisselwerking tussen peuters, waarbij de één zich optrekt aan de ander, is zo mooi om te zien.’

Mijn team voelt als een familie

‘Ik ben 53 jaar en wil nog lang niet met pensioen’, vertelt Henny enthousiast. Haar werkgever en collega’s zijn er altijd voor haar, dat is bewezen. In moeilijke tijden voelde ze zich gesteund, kreeg ze alle ruimte om dingen te verwerken en terug te keren naar haar werk op eigen tempo. ‘Ik heb nooit druk gevoeld, dat is het allerfijnste van werken bij Kober. Ik werk in een hecht team, één familie waar ik volledig mezelf kan zijn’, aldus Henny.